Policy   Activities   Articles   About   Support   Contact
 

Activities

working in the digital world

Book launch
Anti-Terror
Data retention
Passenger Data
COM(2000)385
-Svar fra ministeren
-Brev til ministeren
-Direktiv
-Statewatch
IT-rights
Coe - Cyber Crime
L194
ISP censorship
Filtering
  EU-kommissionen har fremsat et forslag til et nyt direktiv om privatlivsbeskyttelse i elektroniske tjenester (mobiltelefonnet, Internet m.v.). Direktivet indeholder en central bestemmelse, som fastslår, at trafikdata, som kan anvendes til at overvåge brugernes kommunikationsmønster eller færden på Internettet, skal slettes eller anonymiseres så snart brugerens kommunikation er afsluttet.

Bestemmelse vil fjerne den eksisterende tvivl om, hvorvidt udbydere af elektroniske kommunikationstjenester kan (eller ligefrem bør) lagre trafikdata om brugerne i en vis periode tilbage i tiden, f.eks. om Internetudbydere kan lagre data, der kan anvendes til at kortlægge brugernes færden på nettet, og om mobiloperatørerne kan lagre masteoplysning, som kan anvendes til at kortlægge brugernes fysiske færden.

Direktivet har givet anledning til voldsom debat inden for EU. Som dokumenteret af den engelske organisation Statewatch har arbejdsgrupper inden for EU's politisamarbejde forsøgt at modarbejde direktivets bestemmelserne om anonymisering af trafikdata.

Forhandlingerne om direktivet er nu gået ind i den afsluttende fase. Digital Rights har derfor valgt at kontakte Forskningsminister Birte Weiss, som er ansvarlig for den danske holdning til direktivet, med en opfordring til, at Danmark arbejder for at bevare bestemmelsen om anonymisering af trafikdata.