Policy   Activities   Articles   About   Support   Contact
 

Activities

working in the digital world

Book launch
Anti-Terror
Data retention
Passenger Data
COM(2000)385
-Svar fra ministeren
-Brev til ministeren
-Direktiv
-Statewatch
IT-rights
Coe - Cyber Crime
L194
ISP censorship
Filtering
  Til Forskningsministeren

Kære Birte Weiss

Som du formodentlig er orienteret om forhandles der indenfor EU i øjeblikket om et nyt direktiv vedrørende databeskyttelse ved elektronisk kommunikation (Com(2000)385 - Directive concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector).

Det er Digital Rights' opfattelse, at direktivet vil få afgørende indflydelse på beskyttelsen af borgernes privatliv i informationssamfundet. Særligt finder vi direktivets artikel 6 afgørende, idet der her fastslås, at trafikdata, som kan anvendes til at overvåge brugernes kommunikationsmønster eller færden på Internettet, skal slettes eller anonymiseres så snart brugerens kommunikation er afsluttet.

En sådan bestemmelse vil fjerne den eksisterende tvivl om, hvorvidt udbydere af elektroniske kommunikationstjenester kan (eller ligefrem bør) lagre trafikdata om brugerne i en vis periode tilbage i tiden, f.eks. om Internetudbydere kan lagre data, der kan anvendes til at kortlægge brugernes færden på nettet, og om mobiloperatørerne kan lagre masteoplysning, som kan anvendes til at kortlægge brugernes fysiske færden.

Af den internationale presse fremgår det, at der inden for EU er uenighed om disse bestemmelser i direktivet.

Digital Rights vil på den baggrund bede dig redegøre for det danske mandat i forhandlingerne af direktivet, idet vi - såfremt den danske holdning stadig er til drøftelse - vil opfordre til, at Danmark arbejder for at bevare artikel 6, som den er formuleret i det eksisterende direktivudkast (COM(2000) 385 final).

Med venlig hilsen

Per Helge Sørensen
Digital Rights