Policy   Activities   Articles   About   Support   Contact
 

Activities

working in the digital world

Book launch
Anti-Terror
Data retention
Passenger Data
COM(2000)385
IT-rights
Coe - Cyber Crime
-Svar fra ministeren
-Brev til ministeren
-Baggrund v.24
-Udtalelse v.22
-Brev fra GILC
-Udkast 25
L194
ISP censorship
Filtering
  Kære Rikke Frank Jørgensen, Tanja Krabbe, Tomas Kønigsfeldt og Per Helge Sørensen

Tak for jeres brev om Europarådets udkast til en konvention om IT-kriminalitet (Draft Convention on Cyber-Crime).

Jeg kan oplyse, at Danmark siden foråret sidste år har deltaget i forhandlingerne i arbejdsgruppen om kriminalitet i cyber-space (PC-CY), som er nedsat under Europarådets Styringskomité for Strafferet (CDPC). Arbejdsgruppen afsluttede sit arbejde med konventionsudkastet i december sidste år.

1 begyndelsen af dette år skal konventionsudkastet forelægges for Den Parlamentariske Forsamling i Europarådet, hvorefter udkastet i juni skal behandles i Styringskomit6en for Strafferet. Konventionen forventes tidligst i løbet af sommeren vedtaget af Europarådets ministerkomit6.

Justitsministeriet er i øjeblikket ved at foretage en nærmere gennemgang og vurdering af det nu foreliggende konventionsudkast i lyset af de danske regler på området. Det er imidlertid endnu for tidligt at sige noget om, i hvilket omfang en ratifikation af konventionen i dens endelige udformning vil kræve lovændringer, og i hvilket omfang Danmark i den afsluttende fase af forhandlingerne vil arbejde for ændringer af konventionsudkastet.

Jeg er enig med jer i, at der i arbejdet med konventionsudkastet må tages hensyn til den enkeltes retssikkerhed, herunder privatlivets fred, men jeg lægger samtidig også vægt på, at politiet sikres de nødvendige redskaber til opklaring og bekæmpelse af IT-kriminalitet.Med venlig hilsen

Frank Jensen