Policy   Activities   Articles   About   Support   Contact
 

Activities

working in the digital world

Book launch
Anti-Terror
Data retention
Passenger Data
COM(2000)385
IT-rights
Coe - Cyber Crime
-Svar fra ministeren
-Brev til ministeren
-Baggrund v.24
-Udtalelse v.22
-Brev fra GILC
-Udkast 25
L194
ISP censorship
Filtering
  Udtalelse fra Digital Rights om Europarådets konvention om IT-kriminalitet

Europarådet har den 2. oktober offentliggjort et udkast til en ny konvention om IT-kriminalitet (cybercrime).

Konventionens primære formål er at effektivisere efterforskning og retsforfølgelse af IT-kriminalitet. Konventionen vil dog samtidig på afgørende vis sætte rammerne for Internetbrugeres færden på nettet, og for hvorledes deres grundlæggende rettigheder er beskyttet. Som et politisk bindende dokument underskrevet af Europarådets 41 medlemslande samt forventeligt USA, Canada og Australien vil konventionen have global rækkevidde og få betydelig indflydelse på Internettets udvikling fremover.

Digital Rights støtter, at internationalt samarbejde om efterforskning og retsforfølgelse af IT-kriminalitet styrkes og anerkender, at en konvention under Europarådet kan være et skridt til at sikre dette.

Digital Rights finder dog, at det offentliggjorte udkast på en række områder går for langt i sit forsøg på at styrke efterforskningen af IT-kriminalitet og forrykker den balance, der i ethvert demokratisk samfund må være mellem de midler der stilles til rådighed for efterforskning og retsforfølgelse af kriminalitet på den ene side og borgernes grundlæggende rettigheder på den anden side.

Særligt bekymrende er det, at konventionen:

- Skaber mulighed for en indgribende overvågning af brugernes færden på nettet uden tilstrækkelig retsikkerhedsmæssig beskyttelse ved at udvide politiets mulighed for realtidsadgang til trafikdata til at omfatte alle typer forbrydelser, hvortil der anvendes computere - uanset forbrydelsens alvorlighed eller karakter.
- Skaber risiko for, at der iværksættes efterforskning mod og overvågning af mennesker, som arbejder fuldt lovligt med IT sikkerhed ved helt unødigt - og i strid med Danmarks hidtidige holdning på området - at kriminalise såkaldte "hacker-værktøjer"
- Fremmer en udvikling mod systematisk overvågning og automatiseret filtrering af internetbrugernes kommunikation ved at pålægge Internetudbydere ansvar for transmission af ulovligt indhold
- Giver mulighed for vilkårlig ransagning uden retssikkerhedsmæssige garantier ved at åbnemulighed for, at politiet på baggrund af en retskendelse til at ransage en computer kan udvide ransagningen til at omfatte alle computerer, som den pågældende computer står i forbindelse med
- Bryder med fundamentale retsprincipper om selvinkriminering ved at pålægge alle personer - herunder den anklagede - at medvirke til at fremskaffelse data fra computeresystemer i forbindelse med efterforskning - f.eks. at udlevere nøgler til krypterede data
Digital Rights vil på den baggrund advare mod at konventionen gennemføres i sin nuværende form men vil opfordre til, at konventionen omformes under hensyntagen til borgernes grundlæggende rettigheder og med inddragelse af eksperter fra organisationer, som arbejder for at beskytte privatliv og ytringsfrihed på nettet.

Digital Rightser uforstående og forundrede over, at Danmark - uden nogen forudgående debat - har kunnet medvirke til udformningen af en konvention, som har så vidtrækkende konsekvenser og som på en række områder bryder med eksisterende dansk politik og lovgivning.

Digital Rights vil derfor opfordre til, at der i forbindelse med de videre fohandlinger sker en offentlig debat af den danske holdning til konventionen. Ligeledes vil vi opfordre til, at den videre forhandling af konventionen sker på baggrund af et dansk mandat, der inddrager ikke kun efterforskningsmæssige interesser, men også hensynet til borgernes grundlæggende rettigheder og retssikkerhed.