Policy   Activities   Articles   About   Support   Contact
 

Activities

working in the digital world

Book launch
Anti-Terror
Data retention
Passenger Data
COM(2000)385
IT-rights
Coe - Cyber Crime
L194
ISP censorship
Filtering
-Brev
-FAQ
  Brev til Forskningsudvalget om Internetfiltrering

Digital Rights ønsker med dette brev at udtrykke sin bekymring over de konsekvenser, som beslutningsforslag nr. 46 om netfiltre på offentlige computere kan få for voksnes ytringsfrihed. Vi vil samtidig advare mod, at anvendelse af filtre ses som en løsning, der kan yde børn tilstrækkelig beskyttelse mod de farer, der opstår, når børn på egen hånd bruger på nettet - særligt risikoen for at blive kontaktet af pædofile i chat-rooms eller lign.

Digital Rights mener - i modsætning til beslutningsforslagets bemærkninger - at anvendelse af filtre er en begrænsning i ytringsfriheden. Filtrering på computere er censur af adgangen til at modtage lovlig information - en censur, som brugeren, hvad enten hun er barn eller voksen, ikke kan slå fra.

Selvom beslutningsforslaget nævner, at det ikke er tanken, at filtre skal anvendes overfor voksne, vil en tvungen indførelse af filtre på alle offentligt opstillede computere med stor sandsynlighed medføre netop dette. At installere tekniske løsninger, som muliggør at computeren kan skelne mellem voksne og børn er næppe økonomisk realisabelt de steder, hvor der i dag er adgang til computere (biblioteker, netcafeer m.v.) Tilsvarende er det ikke sandsynligt, at der vil være personer til stede, som kan slå filteret til og fra alt efter brugerens alder.

Konsekvensen af forslaget vil derfor formodentlig i praksis være, at voksne vil opleve, at deres adgang til Internettet på offentligt opsatte computere er censureret. Samtidig åbner forslaget mulighed for, at institution ved egen beslutning kan indføre filtre der direkte er rettet mod voksne. Dette finder Digital Rights stærkt problematisk, idet adgangen til computere på offentlige steder (ikke mindst biblioteker) netop sker med henblik på at sikre alle borgere lige adgang til information.

Forslaget nævner i denne forbindelse, at man i USA har besluttet at bruge netfiltre på offentlige institutioner. Dette er ikke korrekt. Et sådant forslag er fremsat i den amerikanske kongres, men ikke vedtaget. Derimod har en amerikansk domstol slået fast, at det er i strid med den amerikanske forfatning og et brud på ytringsfriheden at opsætte filtre på biblioteker, der har besluttet at give adgang til Internet (U.S.District Court for the Eastern District of Virgina af 23.11.98)

Digital Rights vil endvidere påpege, at anvendelse af filtre heller ikke overfor børn er uproblematisk. For det første må det understreges, at ytringsfriheden også gælder for børn, og at der er forskel på, hvad børn i forskellige aldersklasser bør gives adgang til. Konsekvensen af at anvende en filterløsning for alle børn under en given alder (f.eks. 15 eller 18 år) kan blive, at de større børn kun gives adgang til information, som er passende for børn i de allermindste aldersklasser, og at de dermed afskæres fra information, der er givende og udviklende for dem.

For det andet kan det frygtes, at anvendelse af filtre skaber en falsk tryghed for forældrene. Filtre kan ikke løse alle de problemer, som opstår, når børn anvender nettet på egen hånd. F.eks. kan filtre ikke forhindre pædofile i at kontakte børn i chat-rooms eller via e-mail. Filtrering kan således ikke erstatte forældre og læreres dialog med børn om anvendelse af informationsteknologi.

Digital Rights vil på denne baggrund fraråde at beslutningsforslaget gennemføres i sin nuværende udformning. Vi vil forslå, at der i stedet tages initiativ til at undersøge problemet omkring børns adgang af Internettet nærmere, og at der i den forbindelse søges at identificeres løsninger, der ikke krænker voksnes ytringsfrihed.

Digital Rights vil endvidere opfordre til, at det slås fast, at institutioner, som giver adgang til Internettet med henblik på at sikre lige adgang til information i det danske samfund bør tilbyde adgang til computere med fri og ufiltreret adgang i tilstrækkeligt omfang til at understøtte voksnes brug. Dette bør ikke overlades til en lokal beslutning.

Med venlig hilsen

Per Helge Sørensen, Tanja Krabbe, Tomas Kønigsfeldt, Rikke Frank Jørgensen
Digital Rights