Policy   Activities   Articles   About   Support   Contact
 

Activities

working in the digital world

Book launch
Anti-Terror
Data retention
Passenger Data
COM(2000)385
IT-rights
-Høringssvar
-Udvalgets rapport
Coe - Cyber Crime
L194
ISP censorship
Filtering
  Forskningsministeriets udvalg om borgernes IT-rettigheder har sendt deres første rapport i høring. I rapporten gennemgås de rettigheder, som borgerne - efter udvalgets opfattelse - i dag har i IT-samfundet, f.eks. privatliv, ytringsfrihed, forbrugerrettigheder m.v.

Digital Rights har i sit svar på udvalgets høring især lagt vægt på følgende:

  • at der er behov for at fastslå nogle grundlæggende principper for politiets overvågning for at stoppe det igangværende skred mod øvet overvågning
  • at der er afgørende behov for at sikre borgernes ytringsfrihed mod at blive krænket af Internetudbydere, som sætter moralske grænser for hvad der må kommunikeres om på nettet
  • at der bør tages politisk stilling til spørgsmålet om filtrering på biblioteker -at rapportens beskrivelse af retstilstanden vedr. overvågning på arbejdspladser er misvisende, og at der er behov for at præcisere borgernes rettigheder i den sammenhæng