Policy   Activities   Articles   About   Support   Contact
 

Activities

working in the digital world

Book launch
Anti-Terror
Data retention
Passenger Data
COM(2000)385
IT-rights
Coe - Cyber Crime
L194
-Brev til Retsudvalget
-Baggrund
-L194 - Lovtekst
ISP censorship
Filtering
  Justitsministeren har den 21. marts 2001 fremsat lovforslag L194 til ændring af straffeloven og restplejeloven. Lovforslaget indebærer, at Politiet i forbindelse med efterforskning af alvorlige forbrydelser fremover skal have mulighed for at få adgang til en liste over samtlige mobiltelefoner, der i et givet tidsrum har anvendt en bestemt sendemast.

Digital Rights frygter at lovforslaget vil have alvorlig negativ konsekvens for borgenes retssikkerhed og almene tryghed i samfundet. Digital Rights advarer derfor mod at lovforslaget vedtages i sin nuværende form.